Class CertUtils


 • public class CertUtils
  extends java.lang.Object
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   CertUtils()  
  • Method Summary

   All Methods Static Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   static java.security.cert.X509Certificate[] extractCert​(javax.servlet.ServletRequest request, boolean useHeader)
   Extract certificate from request or from header
   • Methods inherited from class java.lang.Object

    clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
  • Field Detail

   • REQUEST_PERSONAL_CERTIFICATE_ATTRIBUTE

    public static final java.lang.String REQUEST_PERSONAL_CERTIFICATE_ATTRIBUTE
    See Also:
    Constant Field Values
  • Constructor Detail

   • CertUtils

    public CertUtils()
  • Method Detail

   • extractCert

    public static java.security.cert.X509Certificate[] extractCert​(javax.servlet.ServletRequest request,
                                    boolean useHeader)
    Extract certificate from request or from header
    Parameters:
    request -
    useHeader -
    Returns:
    the extracted certificate