Class MongoDbNode


 • public class MongoDbNode
  extends java.lang.Object
  MongoDbNode class defining a mongo db node
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   MongoDbNode()
   MongodbNode empty constructor for YAMLFactory
   MongoDbNode​(java.lang.String dbHost, int dbPort)
   MongodbNode constructor with parameters
  • Constructor Detail

   • MongoDbNode

    public MongoDbNode()
    MongodbNode empty constructor for YAMLFactory
   • MongoDbNode

    public MongoDbNode​(java.lang.String dbHost,
              int dbPort)
    MongodbNode constructor with parameters
    Parameters:
    dbHost -
    dbPort -
  • Method Detail

   • getDbHost

    public java.lang.String getDbHost()
    Returns:
    the dbHost
   • setDbHost

    public MongoDbNode setDbHost​(java.lang.String dbHost)
    Parameters:
    dbHost -
    Returns:
    MongodbNode
   • getDbPort

    public int getDbPort()
    Returns:
    the dbPort
   • setDbPort

    public MongoDbNode setDbPort​(int dbPort)
    Parameters:
    dbPort -
    Returns:
    MongodbNode